Antverpen 1920
Otvaranje: 20. april 1920.
Zatvaranje: 12. septembar 1920.
Zemalja: 29
Učesnika: 2626 (2561 M, 65 Ž)
Sportova: 20
Disciplina: 154
Prvi put na olimpijskom stadionu zaviorila se bela olimpijska zastava sa pet krugova. Njen autor je predsednik MOK-a, Pjer de Kuberten, koji je krugove obojio plavom, žutom, crnom, zelenom i crvenom bojom, jer zastave svih zemalja sveta imaju neku od tih boja, ili boju pozadine (bela), a zabluda je da plavi krug predstavlja Evropu, zeleni Australiju, crveni Ameriku, crni Afriku, a žuti Aziju. Izgled zastave usvojen je 1914. ali se zbog rata njena „premijera” čekala šest godina. Prvi put predstavnik sportista položio je olimpijsku zakletvu. Sa Igara su isključene države koje su bile odgovorne za Prvi svetski rat, ili na njihovoj strani: Nemačka, Bugarska, Austrija, Mađarska i Turska. Jugoslavija učestvuje na olimpijskim igrama i od tada njeni sportisti ne propuštaju ni jedne letnje olimpijske igre.
U Antverpenu je učestvovalo 11 naših sportista, tačnije samo fudbalska reprezentacija – bez rezervi.

Sportisti koji su učestvovali: Dragutin Vrđuka, Vjekoslav Župančić, Jaroslav Šifer, Stane Tavčar, Slavin Cindrić, Rudolf Rupec, Dragutin Vragović, Antun Dubravčić, Emil Perška, Ivan Granec, Jovan Ružić