Izmir 1971
Otvaranje: 6. oktobar 1971.
Zatvaranje: 17. oktobar 1971.
Zemalja: 14
Učesnika: 1362 (1235 M, 127 Ž)
Sportova: 17
Igre su održane između 6. i 17. oktobra uz učešće 14 zemalja u ovom šestom izdanju. Kao i do sada, na takmičenju su učestvovali i muškarci i žene. Jedino ovoga puta, pored atletike i plivanja, 127 žena učestvovalo je i u mačevanju, skokovima u vodu i gimnastici, a ukupnoj delegaciji od 1.362 učesnika. Većina nacija je imala mešovito učešće, dok Libija, Malta, Tunis i Liban nisu poslali nijednu ženu. S druge strane, Italija i Španija su imale dobar rekord sa 29, odnosno 28 žena. U događajima su učestvovali i dominirali bivši ili budući olimpijski šampioni kao što su Kolet Beson, Abdon Pamič ili Gaj Drut, kao i bivši svetski rekorderi poput Hristosa Papanikolaua koji je zabeležio 5,49 metara u skoku s motkom.
Jugoslavija je na Igre poslala 161 sportistu, od kojih je bilo 142 muškarca i 12 žena.

Sportisti koji su osvojili medalje:

Atletika: Vera Nikolić, Milena Leskovac, Milan Spasojević, Snežana Hrepevnik, Ivan Karasi, Jože Međimurec, Miljenko Rak, Marijan Gredelj, Srećko Štiglić, Đurđica Rajher, Đurđa Fočić, Breda Babošek, Predrag Križan, Lučano Sušanj, Miro Kocuvan

Biciklizam: Florijan Valenčić, Jože Valenčić, Cvijetko Bilić, Janez Zakotnik

Boks: Dragomir Vujković, Radoslav Žunjanin, Nenad Matejić

Vaterpolo: Dušan Antunović, Siniša Belemarić, Dejan Dabović, Jakov Džoni, Zoran Janković, Ronald Lopatni, Uroš Marović, Miroslav Poljak, Rastko Rudić, Mirko Sandić, Milovan Tomić

Gimnastika: Janez Brodnik, Miloš Vratič, Milenko Kersnič, Drago Šoštarić, Zoran Ivanović, Erna Havelka, Nataša Bajin Šljepica, Magda Milošević, Olga Bumbić, Nevena Puškarević

Dizanje tegova: Leopold Herenčić

Košarka: Žarko Knežević, Vinko Jelovac, Miroljub Damjanović, Milun Marović, Žarko Zečević, Dragi Ivković, Blagoe Georgijevski, Dragan Kićanović, Damir Šolman, Goran Latifić, Stanislav Bizjak, Zlatoje Nestorov

Odbojka: Slavko Balandžić, aleksandar Boričić, Zvonimir Bračić, Vinko Dobrić, Mirsad Elezović, Radoslav Karaklajić, Mladen Kos, Laslo Luikač, Dušan Radeljević, Arpad Seker, Živojin Vračarić, Medmedalija Žilić

Plivanje: Ana Boban, Nenad Miloš, Aleksandar Pavličević, Sandro Rudan, Aleksandar Pavličević, Rene Lustig, Jovan Kovačić, Veljko Rogošić, Zdravk Divjak

Rvanje: Boško Marinko, Karlo Čović, Sreten Damjanović, Milan Nenadić, Josip Čorak, Momir Kecman, Risto Darlev, Sefer Saliovski, Tefik Demiri, Pavle Bajčetić, Slavko Koletić, Petar Cucuć, Aca Jordanov, Dobre Marinkov

Streljaštvo: Zdravko Milutinović.

Fudbal: Ivan Ćurković, Radivoje Drašković, Ljubiša Drenovački, Todor Grebenački, Dušan Jovanović, Ilija katić, Josip Kečkeš, Aleksandra Milojković, Bora Milutinović, Mesud Nalić, Marjan Novak, Aleksandar Panajotović, Ognjen Petrović, Josip Primajer, Branko Radulović, Vladimir Savić, Ištvan Šanta, Momčilo Vujačić

Jedrenje: Fabris Minski

Mačevanje: Vera Jeftimijades

Džudo: Slobodan Kraljević, Goran Žuvela, Stanko Topolčnik, Pavle Bajčetić